فعالیت تیلار موزیک مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. شما در تیلار موزیک هستید.

دانلود آهنگ امیر تتلو بگو کی | Amir Tataloo Begoo Key | آهنگ جدید

x
آهنگ های ویژه

دانلود آهنگ بگو کی امیر تتلو

متن آهنگ بگو کی امیر تتلو

لینک های دانلود به دستور کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حذف شد

بگو کی ؟!
بگو کی ؟
بگو کو ؟!
کجاست ؟!
بگو بگو !!
ها ؟!

تقصیر من نی تقصیر توئه
کاری کردی بهت بد پیله کنه
انقده میکنی تبلیغ خودت و
یهو پر سگ میشه دورت
هی ، دلم پر سنگ ریزه شده
حیف ، پاهام انگار زنجیر شله
ولی کیف ، میکنم بالم سبکه
نیستی انگار کسی نیست سنگینش کنه

بگو ، کی ، حالمو بد نکردی ؟
کی ، راهمو سد نکردی ؟
بگو کی ؟!
لعنتی بگو کی ؟
بگو کی روزمو شب نکردی ؟
کی تو جمع منو معذب نکردی ؟
بگو کی ؟
لعنتی بگو کی ؟
بگو کی ؟؟!

مخو سوراخ میکنه حفّاری
مغزمو * و رفت خوابید
بعد یه عمر کف خوابی
شدیم ، بازیچه یه هشتادی
آبرو ریزی بد رفتاری
نمیفهمدت وقتی حرف داری
حق داری تنها شی
اصن حق داری بد باشی

بگو کی راهمو سد نکردی ؟
کی ، حالمو بد نکردی ؟
بگو کی ؟!

شبا تیره بود شده تیره تر
چشا خیره بود شده خیره تر
یه وحشی خیره سر
هه هه ؟!! * خر !!
شب بیدار ، پنچر گل
ظهر پا میشم عجله طور
روزگار لجنه گوه
دیگه وقت ته لجمه اوه
با همه کارد و پنیر
از نظرم همه کسخلن
مغزا پر آرد و خمیر
باغ وحش تهرون منه
بکش کنار پاتو امیر
اما یه چی داد میزنه تو سرت
فقط جلو پاتو نبین
بگو کی تو فهمیدی ، من ، چمه چه مرگمه
بگو کی مسئول اون ، چیزایی که ول کردمه
بگو کی فهمیدی قبل اینکه ، بگم چهل مرتبه
بگو کی باعث سنگینی ، این پای ول گردمه
اه
بگو کی ، عوضی ، بودی فکر من و این خونه
برو که ، بعد از این ، هرکی حسّ منو میدونه
برو که دیگه بدم میاد ازت
گوش نکن به چرندیات اصن
بدو برو که خون لازمم و
جایی هم حرفی ازم زیاد نزن

بگو کی حالمو بد نکردی ؟
کی ، راهمو سد نکردی ؟
بگو کی ؟!
بگو کی ؟؟!
لعنتی بگو کی ؟
بگو کی روزمو شب نکردی ؟
کی تو جمع منو معذب نکردی ؟
بگو ، کی ؟
بگو کو ؟!
بگو !! کی !!

ببین !!
بنی آدم اعضای یکدیگرن !
مثلاً تو از این به بعد * مایی !!
هه
بگو کی ؟!

بگو کی اینطوری کردت
یه نگاه کن به اون رنگ و رخ زردت
به اون صورت بی روح و بد و سردت
خودتو تو آیینه دیدی ؟!
بگو کی اینطوری کردت
پر شهوت شدی و دشمن و ضربه
همش پشت سرت حرفه
تو آخر هممونو به * میدی !!
بگو چی شد که اینطور شد پر حرفم پر طعنه
بگو کی اینجوری شدی چرا تازگیا حتی لباتم دیگه بد طعمه
این دیگه به گایی شد !!
ها ؟!
بگو کی با همه قاطی شدی و کرکر و خنده
فقط اخم و غم و بحث تو با منه
بگو کی آخه بد شدی تو این همه
بگو کی ؟! ها ؟!؟!

بگو کی حالمو بد نکردی ؟
کی ، راهمو سد نکردی ؟
بگو کی ؟!
بگو * تو دهنت بگو !!
لعنتی بگو کی ؟
بگو کی روزمو شب نکردی ؟
کی تو جمع منو معذب نکردی ؟
بگو ، کی ؟
لعنتی بگو کی ؟

ببین !!
هرکس بد ما به خلق گوید
ما *مونم حساب نمیکنیم
هه هه !!
خودتو بکش !
بلاک !
بگو کی ؟؟!!
بعضی وقتا هم همه چی به گاس !!
ولی نه مثه لاس وگاس !!
خلاص !!!

Amir Tataloo Begoo Key

دسترسی به محتوای فراخوانی شده به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه امکان پذیر نمیباشد.