فعالیت تیلار موزیک مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. شما در تیلار موزیک هستید.

ایسماعیل یاکا - صفحه 4 از 4

x

ایسماعیل یاکا

Ismail YK آهنگ Maymun Istahli
Ismail YK آهنگ Birakmadim Seni
Ismail YK آهنگ Cikmam Seneye
Ismail YK آهنگ Egoist
Ismail YK آهنگ Kahpe Dunya
Ismail YK آهنگ Ah Leylim
Ismail YK آهنگ Tansiyon
Ismail YK آهنگ Paldir Kuldur
Ismail YK آهنگ Odam Soguk
Ismail YK آهنگ Bana Yazik Degil Mi
Ismail YK آهنگ Fanatik
Ismail YK آهنگ Duvarlarda Agladim
Ismail YK آهنگ Bu Muydu Gunahim
Ismail YK آهنگ Bir Daha Sevmem
Ismail YK آهنگ Kibarim
Ismail YK آهنگ Kurabiyem
Ismail YK آهنگ Meyhos Oldum
اسماعیل یکا آلبوم Tansiyon (فشار خون)
اسماعیل یکا آلبوم قیامت
اسماعیل یکا آلبوم Geber
اسماعیل یکا آهنگ دامار دامار